افراد آنلاین
نام کاربری زمان مکان
مهمان 01:45 PM در حال مشاهده افراد آنلاین
مهمان 01:44 PM در حال پرینت موضوع Solution Manual of Anderson's CFD
مهمان 01:44 PM در حال خواندن موضوع Time average
مهمان 01:44 PM در حال خواندن موضوع roughness constant
مهمان 01:43 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 01:43 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 01:43 PM در حال خواندن موضوع مش لایه مرزی برای جسم در معرض باد شدید
مهمان 01:42 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 01:42 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 01:40 PM در حال مشاهده Calendar
مهمان 01:40 PM در حال مشاهده انجمن شبیه سازی با استفاده از نرم افزار FLUENT
مهمان 01:39 PM در حال خواندن موضوع جریان دوفازی در VOF
مهمان 01:39 PM در حال خواندن موضوع دمای cpu و floating point exception
مهمان 01:39 PM در حال خواندن موضوع دوره مقدمه شبيه‌سازي عددي فرآيندهاي مکانيک سيالات با استفاده از نرم افزار Fluent
مهمان 01:37 PM در حال خواندن موضوع لزوم محاسبه y+
مهمان 01:36 PM در حال مشاهده Calendar
مهمان 01:36 PM در حال مشاهده‌ی رتبه‌های m.mousapoor@gmail.com
مهمان 01:35 PM در حال خواندن موضوع معادلات حاکم بر محیط متخلخل در فلوئنت
مهمان 01:35 PM در حال مشاهده صفحه عدم دسترسی‌ها
مهمان 01:35 PM در حال خواندن موضوع how to specify mesh size in gambit
کسانی که امروز آنلاین بودند | دوباره سازی این صفحه