آمار تالار
در کل میانگین
تعداد ارسال‌ها: 1,463
تعداد موضوعات: 434
تعداد اعضا: 1,336
تعداد ارسال‌های روزانه: 0.87
تعداد موضوعات روزانه: 0.26
تعداد عضویت‌های روزانه: 0.79
تعداد ارسال‌های هر کاربر: 1.1
تعداد پاسخ‌های هر موضوع: 2.37
عمومی
جدیدترین اعضا: Mshahbazi
اعضایی که ارسال داشته اند: 24.78%
برترین ارسال کننده امروز: هیچکس (0 ارسال)
محبوب ترین انجمن: شبیه سازی با استفاده از نرم افزار FLUENT (918 ارسال, 269 موضوع)

محبوب ترین ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
ساخت هندسه و تولید شبکه در نرم‌افزار ANSYS ICEM-CFD (87 پاسخ)
دوره مقدمه شبيه‌سازي عددي فرآيندهاي مکانيک سيالات با استفاده از نرم افزار Fluent (77 پاسخ)
سوال (31 پاسخ)
شبیه‌سازی پیشرفته با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (29 پاسخ)
دوره آموزش شبیه سازی در نرم افزار Thermoflow - بهار 92 (22 پاسخ)
صفحه آموزش مجازی شرکت پیتک بر روی یوتیوب (16 پاسخ)
شرایط مرزی آشفتگی (14 پاسخ)
شبیه‌سازی جریان‌های چندفازی توسط نرم‌افزار ANSYS-FLUENT (14 پاسخ)
در خواست کمک (13 پاسخ)
نحوه اصلاح عدد ناسلت محلی (12 پاسخ)
(Advanced Fluent 1(fall -93 (12 پاسخ)
خطای Divergence detected in AMG solver: pressure coupled (11 پاسخ)
اشکال در نصب ansys (11 پاسخ)
شبیه سازی هیدرولیک با استفاده از نرم افزار Flow3D (11 پاسخ)
شبیه‌سازی مقدماتی با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (10 پاسخ)
ساخت هندسه و تولید شبکه در نرم‌افزار ANSYS ICEM-CFD (193,686 بازدید)
دوره مقدمه شبيه‌سازي عددي فرآيندهاي مکانيک سيالات با استفاده از نرم افزار Fluent (163,992 بازدید)
سوال (60,196 بازدید)
شبیه‌سازی پیشرفته با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (56,246 بازدید)
دوره آموزش شبیه سازی در نرم افزار Thermoflow - بهار 92 (43,604 بازدید)
شرایط مرزی آشفتگی (32,639 بازدید)
اشکال در نصب ansys (26,336 بازدید)
صفحه آموزش مجازی شرکت پیتک بر روی یوتیوب (25,828 بازدید)
نحوه اصلاح عدد ناسلت محلی (22,706 بازدید)
خطای Divergence detected in AMG solver: pressure coupled (22,094 بازدید)
شبیه‌سازی مقدماتی با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (21,440 بازدید)
در خواست کمک (21,428 بازدید)
شبیه‌سازی جریان‌های چندفازی توسط نرم‌افزار ANSYS-FLUENT (20,689 بازدید)
سوال در مورد مش زدن با ICEM-CFD (20,538 بازدید)
شبیه سازی هیدرولیک با استفاده از نرم افزار Flow3D (20,426 بازدید)