آمار تالار
در کل میانگین
تعداد ارسال‌ها: 1,542
تعداد موضوعات: 491
تعداد اعضا: 1,424
تعداد ارسال‌های روزانه: 0.88
تعداد موضوعات روزانه: 0.28
تعداد عضویت‌های روزانه: 0.82
تعداد ارسال‌های هر کاربر: 1.08
تعداد پاسخ‌های هر موضوع: 2.14
عمومی
جدیدترین اعضا: radmehrr
اعضایی که ارسال داشته اند: 25.35%
برترین ارسال کننده امروز: ratin (1 ارسال)
محبوب ترین انجمن: شبیه سازی با استفاده از نرم افزار FLUENT (950 ارسال, 299 موضوع)

محبوب ترین ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
ساخت هندسه و تولید شبکه در نرم‌افزار ANSYS ICEM-CFD (87 پاسخ)
دوره مقدمه شبيه‌سازي عددي فرآيندهاي مکانيک سيالات با استفاده از نرم افزار Fluent (77 پاسخ)
سوال (31 پاسخ)
شبیه‌سازی پیشرفته با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (29 پاسخ)
دوره آموزش شبیه سازی در نرم افزار Thermoflow - بهار 92 (22 پاسخ)
شرایط مرزی آشفتگی (18 پاسخ)
صفحه آموزش مجازی شرکت پیتک بر روی یوتیوب (16 پاسخ)
شبیه‌سازی جریان‌های چندفازی توسط نرم‌افزار ANSYS-FLUENT (16 پاسخ)
شبیه سازی هیدرولیک با استفاده از نرم افزار Flow3D (14 پاسخ)
نحوه اصلاح عدد ناسلت محلی (13 پاسخ)
در خواست کمک (13 پاسخ)
(Advanced Fluent 1(fall -93 (12 پاسخ)
خطای Divergence detected in AMG solver: pressure coupled (11 پاسخ)
اشکال در نصب ansys (11 پاسخ)
شبیه‌سازی مقدماتی با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (10 پاسخ)
ساخت هندسه و تولید شبکه در نرم‌افزار ANSYS ICEM-CFD (202,148 بازدید)
دوره مقدمه شبيه‌سازي عددي فرآيندهاي مکانيک سيالات با استفاده از نرم افزار Fluent (171,275 بازدید)
سوال (63,298 بازدید)
شبیه‌سازی پیشرفته با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (59,317 بازدید)
دوره آموزش شبیه سازی در نرم افزار Thermoflow - بهار 92 (45,945 بازدید)
شرایط مرزی آشفتگی (35,940 بازدید)
اشکال در نصب ansys (27,819 بازدید)
صفحه آموزش مجازی شرکت پیتک بر روی یوتیوب (27,487 بازدید)
نحوه اصلاح عدد ناسلت محلی (24,525 بازدید)
خطای Divergence detected in AMG solver: pressure coupled (23,690 بازدید)
شبیه‌سازی جریان‌های چندفازی توسط نرم‌افزار ANSYS-FLUENT (22,714 بازدید)
شبیه‌سازی مقدماتی با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (22,692 بازدید)
در خواست کمک (22,651 بازدید)
شبیه سازی هیدرولیک با استفاده از نرم افزار Flow3D (22,374 بازدید)
سوال در مورد مش زدن با ICEM-CFD (21,670 بازدید)