آمار تالار
در کل میانگین
تعداد ارسال‌ها: 1,416
تعداد موضوعات: 413
تعداد اعضا: 1,181
تعداد ارسال‌های روزانه: 0.91
تعداد موضوعات روزانه: 0.26
تعداد عضویت‌های روزانه: 0.76
تعداد ارسال‌های هر کاربر: 1.2
تعداد پاسخ‌های هر موضوع: 2.43
عمومی
جدیدترین اعضا: ghonchebaghban
اعضایی که ارسال داشته اند: 25.57%
برترین ارسال کننده امروز: هیچکس (0 ارسال)
محبوب ترین انجمن: شبیه سازی با استفاده از نرم افزار FLUENT (896 ارسال, 259 موضوع)

محبوب ترین ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
ساخت هندسه و تولید شبکه در نرم‌افزار ANSYS ICEM-CFD (87 پاسخ)
دوره مقدمه شبيه‌سازي عددي فرآيندهاي مکانيک سيالات با استفاده از نرم افزار Fluent (77 پاسخ)
سوال (31 پاسخ)
شبیه‌سازی پیشرفته با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (29 پاسخ)
دوره آموزش شبیه سازی در نرم افزار Thermoflow - بهار 92 (22 پاسخ)
صفحه آموزش مجازی شرکت پیتک بر روی یوتیوب (16 پاسخ)
در خواست کمک (13 پاسخ)
(Advanced Fluent 1(fall -93 (12 پاسخ)
شرایط مرزی آشفتگی (12 پاسخ)
شبیه‌سازی جریان‌های چندفازی توسط نرم‌افزار ANSYS-FLUENT (12 پاسخ)
نحوه اصلاح عدد ناسلت محلی (12 پاسخ)
خطای Divergence detected in AMG solver: pressure coupled (11 پاسخ)
اشکال در نصب ansys (11 پاسخ)
شبیه سازی هیدرولیک با استفاده از نرم افزار Flow3D (11 پاسخ)
شبیه‌سازی مقدماتی با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (10 پاسخ)
ساخت هندسه و تولید شبکه در نرم‌افزار ANSYS ICEM-CFD (178,162 بازدید)
دوره مقدمه شبيه‌سازي عددي فرآيندهاي مکانيک سيالات با استفاده از نرم افزار Fluent (151,782 بازدید)
سوال (54,847 بازدید)
شبیه‌سازی پیشرفته با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (50,870 بازدید)
دوره آموزش شبیه سازی در نرم افزار Thermoflow - بهار 92 (39,529 بازدید)
شرایط مرزی آشفتگی (28,145 بازدید)
اشکال در نصب ansys (23,723 بازدید)
صفحه آموزش مجازی شرکت پیتک بر روی یوتیوب (22,996 بازدید)
خطای Divergence detected in AMG solver: pressure coupled (19,582 بازدید)
نحوه اصلاح عدد ناسلت محلی (19,378 بازدید)
در خواست کمک (19,105 بازدید)
شبیه‌سازی مقدماتی با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (19,028 بازدید)
سوال در مورد مش زدن با ICEM-CFD (18,633 بازدید)
شبیه سازی هیدرولیک با استفاده از نرم افزار Flow3D (17,843 بازدید)
مدلسازی جریان آب و هوا (17,277 بازدید)