آمار تالار
در کل میانگین
تعداد ارسال‌ها: 1,425
تعداد موضوعات: 416
تعداد اعضا: 1,227
تعداد ارسال‌های روزانه: 0.89
تعداد موضوعات روزانه: 0.26
تعداد عضویت‌های روزانه: 0.77
تعداد ارسال‌های هر کاربر: 1.16
تعداد پاسخ‌های هر موضوع: 2.43
عمومی
جدیدترین اعضا: نیلوفر مسافر
اعضایی که ارسال داشته اند: 25.1%
برترین ارسال کننده امروز: هیچکس (0 ارسال)
محبوب ترین انجمن: شبیه سازی با استفاده از نرم افزار FLUENT (902 ارسال, 261 موضوع)

محبوب ترین ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
ساخت هندسه و تولید شبکه در نرم‌افزار ANSYS ICEM-CFD (87 پاسخ)
دوره مقدمه شبيه‌سازي عددي فرآيندهاي مکانيک سيالات با استفاده از نرم افزار Fluent (77 پاسخ)
سوال (31 پاسخ)
شبیه‌سازی پیشرفته با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (29 پاسخ)
دوره آموزش شبیه سازی در نرم افزار Thermoflow - بهار 92 (22 پاسخ)
صفحه آموزش مجازی شرکت پیتک بر روی یوتیوب (16 پاسخ)
در خواست کمک (13 پاسخ)
(Advanced Fluent 1(fall -93 (12 پاسخ)
شرایط مرزی آشفتگی (12 پاسخ)
شبیه‌سازی جریان‌های چندفازی توسط نرم‌افزار ANSYS-FLUENT (12 پاسخ)
نحوه اصلاح عدد ناسلت محلی (12 پاسخ)
خطای Divergence detected in AMG solver: pressure coupled (11 پاسخ)
اشکال در نصب ansys (11 پاسخ)
شبیه سازی هیدرولیک با استفاده از نرم افزار Flow3D (11 پاسخ)
شبیه‌سازی مقدماتی با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (10 پاسخ)
ساخت هندسه و تولید شبکه در نرم‌افزار ANSYS ICEM-CFD (182,279 بازدید)
دوره مقدمه شبيه‌سازي عددي فرآيندهاي مکانيک سيالات با استفاده از نرم افزار Fluent (154,356 بازدید)
سوال (56,021 بازدید)
شبیه‌سازی پیشرفته با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (52,192 بازدید)
دوره آموزش شبیه سازی در نرم افزار Thermoflow - بهار 92 (40,579 بازدید)
شرایط مرزی آشفتگی (28,959 بازدید)
اشکال در نصب ansys (24,467 بازدید)
صفحه آموزش مجازی شرکت پیتک بر روی یوتیوب (23,657 بازدید)
نحوه اصلاح عدد ناسلت محلی (20,409 بازدید)
خطای Divergence detected in AMG solver: pressure coupled (20,179 بازدید)
در خواست کمک (19,769 بازدید)
شبیه‌سازی مقدماتی با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (19,709 بازدید)
سوال در مورد مش زدن با ICEM-CFD (19,083 بازدید)
شبیه سازی هیدرولیک با استفاده از نرم افزار Flow3D (18,525 بازدید)
مدلسازی جریان آب و هوا (17,809 بازدید)