آمار تالار
در کل میانگین
تعداد ارسال‌ها: 1,433
تعداد موضوعات: 418
تعداد اعضا: 1,263
تعداد ارسال‌های روزانه: 0.88
تعداد موضوعات روزانه: 0.26
تعداد عضویت‌های روزانه: 0.78
تعداد ارسال‌های هر کاربر: 1.13
تعداد پاسخ‌های هر موضوع: 2.43
عمومی
جدیدترین اعضا: حجت
اعضایی که ارسال داشته اند: 24.54%
برترین ارسال کننده امروز: ehsan-saadati (1 ارسال)
محبوب ترین انجمن: شبیه سازی با استفاده از نرم افزار FLUENT (908 ارسال, 263 موضوع)

محبوب ترین ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
ساخت هندسه و تولید شبکه در نرم‌افزار ANSYS ICEM-CFD (87 پاسخ)
دوره مقدمه شبيه‌سازي عددي فرآيندهاي مکانيک سيالات با استفاده از نرم افزار Fluent (77 پاسخ)
سوال (31 پاسخ)
شبیه‌سازی پیشرفته با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (29 پاسخ)
دوره آموزش شبیه سازی در نرم افزار Thermoflow - بهار 92 (22 پاسخ)
صفحه آموزش مجازی شرکت پیتک بر روی یوتیوب (16 پاسخ)
شبیه‌سازی جریان‌های چندفازی توسط نرم‌افزار ANSYS-FLUENT (14 پاسخ)
در خواست کمک (13 پاسخ)
نحوه اصلاح عدد ناسلت محلی (12 پاسخ)
شرایط مرزی آشفتگی (12 پاسخ)
(Advanced Fluent 1(fall -93 (12 پاسخ)
خطای Divergence detected in AMG solver: pressure coupled (11 پاسخ)
اشکال در نصب ansys (11 پاسخ)
شبیه سازی هیدرولیک با استفاده از نرم افزار Flow3D (11 پاسخ)
شبیه‌سازی مقدماتی با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (10 پاسخ)
ساخت هندسه و تولید شبکه در نرم‌افزار ANSYS ICEM-CFD (185,659 بازدید)
دوره مقدمه شبيه‌سازي عددي فرآيندهاي مکانيک سيالات با استفاده از نرم افزار Fluent (157,204 بازدید)
سوال (57,299 بازدید)
شبیه‌سازی پیشرفته با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (53,409 بازدید)
دوره آموزش شبیه سازی در نرم افزار Thermoflow - بهار 92 (41,486 بازدید)
شرایط مرزی آشفتگی (29,719 بازدید)
اشکال در نصب ansys (25,012 بازدید)
صفحه آموزش مجازی شرکت پیتک بر روی یوتیوب (24,300 بازدید)
نحوه اصلاح عدد ناسلت محلی (21,119 بازدید)
خطای Divergence detected in AMG solver: pressure coupled (20,764 بازدید)
در خواست کمک (20,251 بازدید)
شبیه‌سازی مقدماتی با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (20,244 بازدید)
سوال در مورد مش زدن با ICEM-CFD (19,554 بازدید)
شبیه سازی هیدرولیک با استفاده از نرم افزار Flow3D (19,155 بازدید)
شبیه‌سازی جریان‌های چندفازی توسط نرم‌افزار ANSYS-FLUENT (18,539 بازدید)