آمار تالار
در کل میانگین
تعداد ارسال‌ها: 1,452
تعداد موضوعات: 432
تعداد اعضا: 1,304
تعداد ارسال‌های روزانه: 0.88
تعداد موضوعات روزانه: 0.26
تعداد عضویت‌های روزانه: 0.79
تعداد ارسال‌های هر کاربر: 1.11
تعداد پاسخ‌های هر موضوع: 2.36
عمومی
جدیدترین اعضا: arash
اعضایی که ارسال داشته اند: 25%
برترین ارسال کننده امروز: هیچکس (0 ارسال)
محبوب ترین انجمن: شبیه سازی با استفاده از نرم افزار FLUENT (913 ارسال, 267 موضوع)

محبوب ترین ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
ساخت هندسه و تولید شبکه در نرم‌افزار ANSYS ICEM-CFD (87 پاسخ)
دوره مقدمه شبيه‌سازي عددي فرآيندهاي مکانيک سيالات با استفاده از نرم افزار Fluent (77 پاسخ)
سوال (31 پاسخ)
شبیه‌سازی پیشرفته با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (29 پاسخ)
دوره آموزش شبیه سازی در نرم افزار Thermoflow - بهار 92 (22 پاسخ)
صفحه آموزش مجازی شرکت پیتک بر روی یوتیوب (16 پاسخ)
شبیه‌سازی جریان‌های چندفازی توسط نرم‌افزار ANSYS-FLUENT (14 پاسخ)
در خواست کمک (13 پاسخ)
نحوه اصلاح عدد ناسلت محلی (12 پاسخ)
شرایط مرزی آشفتگی (12 پاسخ)
(Advanced Fluent 1(fall -93 (12 پاسخ)
خطای Divergence detected in AMG solver: pressure coupled (11 پاسخ)
اشکال در نصب ansys (11 پاسخ)
شبیه سازی هیدرولیک با استفاده از نرم افزار Flow3D (11 پاسخ)
شبیه‌سازی مقدماتی با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (10 پاسخ)
ساخت هندسه و تولید شبکه در نرم‌افزار ANSYS ICEM-CFD (189,629 بازدید)
دوره مقدمه شبيه‌سازي عددي فرآيندهاي مکانيک سيالات با استفاده از نرم افزار Fluent (160,613 بازدید)
سوال (58,880 بازدید)
شبیه‌سازی پیشرفته با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (54,875 بازدید)
دوره آموزش شبیه سازی در نرم افزار Thermoflow - بهار 92 (42,406 بازدید)
شرایط مرزی آشفتگی (31,020 بازدید)
اشکال در نصب ansys (25,698 بازدید)
صفحه آموزش مجازی شرکت پیتک بر روی یوتیوب (25,060 بازدید)
نحوه اصلاح عدد ناسلت محلی (21,920 بازدید)
خطای Divergence detected in AMG solver: pressure coupled (21,389 بازدید)
شبیه‌سازی مقدماتی با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (20,854 بازدید)
در خواست کمک (20,825 بازدید)
سوال در مورد مش زدن با ICEM-CFD (20,035 بازدید)
شبیه سازی هیدرولیک با استفاده از نرم افزار Flow3D (19,800 بازدید)
شبیه‌سازی جریان‌های چندفازی توسط نرم‌افزار ANSYS-FLUENT (19,672 بازدید)