آمار تالار
در کل میانگین
تعداد ارسال‌ها: 1,767
تعداد موضوعات: 705
تعداد اعضا: 1,482
تعداد ارسال‌های روزانه: 0.98
تعداد موضوعات روزانه: 0.39
تعداد عضویت‌های روزانه: 0.82
تعداد ارسال‌های هر کاربر: 1.19
تعداد پاسخ‌های هر موضوع: 1.51
عمومی
جدیدترین اعضا: ahnewene
اعضایی که ارسال داشته اند: 25.84%
برترین ارسال کننده امروز: site2017 (1 ارسال)
محبوب ترین انجمن: شبیه سازی با استفاده از نرم افزار FLUENT (978 ارسال, 322 موضوع)

محبوب ترین ...
موضوعات دارای بیشترین پاسخ پر بازدید ترین موضوعات
ساخت هندسه و تولید شبکه در نرم‌افزار ANSYS ICEM-CFD (87 پاسخ)
دوره مقدمه شبيه‌سازي عددي فرآيندهاي مکانيک سيالات با استفاده از نرم افزار Fluent (77 پاسخ)
سوال (31 پاسخ)
شبیه‌سازی پیشرفته با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (29 پاسخ)
دوره آموزش شبیه سازی در نرم افزار Thermoflow - بهار 92 (22 پاسخ)
شرایط مرزی آشفتگی (18 پاسخ)
صفحه آموزش مجازی شرکت پیتک بر روی یوتیوب (16 پاسخ)
شبیه‌سازی جریان‌های چندفازی توسط نرم‌افزار ANSYS-FLUENT (16 پاسخ)
نحوه اصلاح عدد ناسلت محلی (15 پاسخ)
شبیه سازی هیدرولیک با استفاده از نرم افزار Flow3D (14 پاسخ)
در خواست کمک (13 پاسخ)
خطای Divergence detected in AMG solver: pressure coupled (12 پاسخ)
(Advanced Fluent 1(fall -93 (12 پاسخ)
اشکال در نصب ansys (11 پاسخ)
شبیه‌سازی مقدماتی با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (10 پاسخ)
ساخت هندسه و تولید شبکه در نرم‌افزار ANSYS ICEM-CFD (208,574 بازدید)
دوره مقدمه شبيه‌سازي عددي فرآيندهاي مکانيک سيالات با استفاده از نرم افزار Fluent (179,141 بازدید)
سوال (66,377 بازدید)
شبیه‌سازی پیشرفته با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (61,597 بازدید)
دوره آموزش شبیه سازی در نرم افزار Thermoflow - بهار 92 (47,601 بازدید)
شرایط مرزی آشفتگی (38,112 بازدید)
صفحه آموزش مجازی شرکت پیتک بر روی یوتیوب (29,261 بازدید)
اشکال در نصب ansys (28,998 بازدید)
نحوه اصلاح عدد ناسلت محلی (26,396 بازدید)
خطای Divergence detected in AMG solver: pressure coupled (25,499 بازدید)
شبیه‌سازی جریان‌های چندفازی توسط نرم‌افزار ANSYS-FLUENT (24,717 بازدید)
شبیه سازی هیدرولیک با استفاده از نرم افزار Flow3D (23,884 بازدید)
در خواست کمک (23,569 بازدید)
شبیه‌سازی مقدماتی با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX (23,561 بازدید)
سوال در مورد مش زدن با ICEM-CFD (22,796 بازدید)